ZARZĄDZANIE I ADMINSTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

-nadzór i utrzymanie stanu technicznego nieruchomości
-opracowanie budżetu nieruchomości w oparciu o kontrolę i analizę wymagań finansowych nieruchomości
-podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości
-negocjacje oraz przygotowywanie i prowadzenie procesów wynajmu, kupna lub sprzedaży nieruchomości
-zawieranie umów z dostawcami mediów oraz innych usług związanych z utrzymaniem nieruchomości
-opracowanie na potrzeby właścicieli planów inwestycyjnych i remontowych oraz nadzór nad ich realizacją
-optymalizacja kosztów mediów: energia elektryczna, cieplna, woda i ścieki, rozwiązania teleinformatyczne
-okresowa kontrola, ocena i analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego
-pozyskiwanie najemców dla części wspólnych, negocjacje warunków umowy
-koordynacja prac służb serwisowych (ochrona, pracownicy techniczni, firma sprzątająca)


+
Project Complete
+
Years Expereince
+
Complete